Një student amerikan, ishte për një vizitë në Kinë kur u sëmur dhe përfundoi në spital.

Atje, ata vendosën të kryenin operacionin në mëngjes dhe mori udhëzime se si të sillej deri atëherë në këtë shënim!