Është pjesë e Atoun, kompanisë japoneze si motër e Panasonic, që ka zhvilluar një ekzo-skelet futuristik që mund të transformohet në një mini mjet transportues.

“Veshja” e quajtur Koma 1.5 është dizajnuar që personit që e bartë t’i ndihmojë të bartë pesha të rënda, derisa në terrene të rrafshëta lëviz sikur skuter siç janë hapësirat e mëdha nëpër fabrika dhe depo.