3.7 C
Pec
E shtunë, 9 Dhjetor, 2023

Universiteti ‘Haxhi Zeka’, drejtë profilizimit-shkruan Rektori prof. Dr. Armand Krasniqi

shkruan: Prof.dr. Armand Krasniqi Rektor i Universitetit “Haxhi Zeka”

Universiteti “Haxhi Zeka” drejtë profilizimit si institucion ndërmarrës finalizon projektin për Forumin Ekonomik Rajonal Dukagjini më komunat e Dukagjinit + komuna e Malishevës. Konferenca e parë mbahet me 14 shtator në Pejë.

Universitetet janë aktorë të rëndësishëm në zhvillimin e rajoneve ku ndodhen. Ata jo vetëm që parashikojnë arsimim të lartë dhe formimin e aftësive, por gjithashtu luajnë një rol të madh në nxitjen e inovacionit, hulumtimit dhe zhvillimit, dhe të ndërtimit të kapaciteteve në komunitetët përreth.

Në kontekstin e forumit ekonomik rajonal, Universiteti “Haxhi Zeka” ka detyrim të kontribuojë në përmbushjen edhe të misionit të saj të tretë dhe beson se me këtë` veprim, tani e tutje të përvitshëm, mund të kenë një ndikim të madh në tre mënyra kyçe:

1. Nxitjen e zhvillimit ekonomik rajonal: Universiteti mund dhe duhet të japin kontribut të madh nëpërmjet hulumtimeve të tyre dhe projekteve te ndryshme për zhvillim. Në këtë kontekst mund të ndihmojnë në identifikimin e mënyrave për të stimuluar ekonominë dhe të inkurajojnë bashkëpunimin ndërshtetëror.

2. Furnizimin dhe trajnimin e forcës punëtore: Universiteti është një burim i rëndësishëm i trajnimit dhe furnizimi me forca punëtore të kualifikuara që janë thelbësore për çdo ekonomi. Në këtë kontekst universiteti mund të ofrojnë programe arsimore dhe trajnues për të përgatitur individët për tregun e punës.

3. Promovimin dhe përhapjen e njohurive: Universiteti është një burim i rëndësishëm i njohurive dhe inovacionit. Si i tillë që është ndihmon në përhapjen e njohurive dhe promovimin e kërkimit dhe inovacionit në rajon.

Në përgjithësi, roli i universiteteve në forume të tilla është të ndihmojnë në zhvillimin ekonomik dhe social të rajonit ku ndodhen, përmes ndihmës dhe bashkëpunimit në nismat dhe projekte të ndryshme. Kjo mund të arrihet përmes ofrimit të arsimit dhe hulumtimit të cilësisë së lartë, si dhe përmes ndërtimit të marrëdhënieve të fuqishme me partnerët e ndryshëm në sektorin publik dhe privat.

Duhet theksuar se Universiteti “Haxhi Zeka” në cilësinë e një institucioni të arsimit të lartë qartë dhe fortë është i përkushtuar të transformohet në një akademi ndërmarrëse jo vetëm që të përgatis studentë për t’u bërë punëtorë të mençur dhe efikase, por edhe t’i ndihmojë ata të bëhen ndërmarrës të suksesshëm. Nga ky vit akademik, në bazë të një kurrikule interne mirë të përpunuar e të integruar, kjo tani po ndodhë nëpërmjet mësimit dhe inkurajimit të aftësive dhe njohurive të nevojshme për të filluar dhe menaxhuar një biznes. Në kuadër të këtyre tri proceseve, të tri misionet e universitetit mësimdhënia, shkenca dhe kontributi në shoqëri janë sintetizuar në:

1. Dhënien e njohurive thelbësore të biznesit: Universiteti do të ofrojë kurse të specializuara që t’i japin studentëve njohuritë thelbësore për të kuptuar si funksionon një biznes.

2. Zhvillimin e aftësive të nevojshme: Universiteti do të ndihmojë studentët të zhvillojnë aftësi themelore të nevojshme si t’i menaxhojnë proceset e zhvillimit të turizmit, agrobiznesit, mjedisit, financave, të kuptojnë tregjet, të bëjnë marketing dhe shitje, dhe të zhvillojnë plane biznesi.

3. Mundësi për të përfituar nga mentorët e ndërmarrësisë: Profesorët dhe personali do të jenë ndërmarrës të suksesshëm, ose të kenë përvojë të madhe në fushën e ndërmarrësisë. Ata mund të ofrojnë mentorim dhe këshilla të çmuara.

4. Ekspozimi ndaj ideve të reja dhe inovative: Universiteti është vatra e vetme e kërkimeve dhe inovacionit. Studentët mund të marrin ide për biznese të reja duke u eksponuar ndaj këtyre ideve dhe teknologjive.

5. Rrjeti i kontaktet biznesore: Universiteti “Haxhi Zeka” do t’i ndihmojë studentët të ndërtojnë një rrjet kontaktet që mund të jetë i dobishëm në të ardhmen për të gjetur partnerë të mundshëm, investitorë, apo klientë.

6. Nxitjen e një mendësie ndërmarrëse: Prania e zyrat e karrierës, klubeve studentore, konkurseve të biznesit dhe aktiviteteve të tjera ndërmarrëse mund të inkurajojë studentët të mendojnë si ndërmarrës, dhe t’i trajnojnë ata për sfidat e ndërmarrësisë.

Për opinionin e gjerë me përgjegjësinë më të madhe dëshirojmë të theksojmë se Universiteti “Haxhi Zeka” në bazë të planit strategjik 2023 – 2026 me dinamikë të shtuar është duke u përshtatur me ndryshimet e mëdha teknologjike dhe shoqërore që po ndodhin rreth nesh. Nëse në të kaluarën, universitetet ishin institucione të mbyllura që ofronin edukim formal dhe teorik, sot ato dhe ne po ndryshojnë modelin e tyre për të qenë më inovative, fleksible dhe të ndërlidhura me tregun e punës. Ajo çfarë po fokusohemi në të sotmen dhe të ardhmen është:

1. Mësimi online: E ardhmja e universitetit “Haxhi Zeka” është digjitale. Mësimi online, kurset online të hapura masive dhe platformat e mësimit si Coursera dhe EdX po bëhen gjithnjë e më të popullarizuara.

2. Mësimi praktik: Universiteti do e shtojë seriozisht peshën dhe angazhimin e stdentëve dhe mësimdhënësve në proceset e mësimit praktik dhe projekteve të grupit, të cilat janë më të afërta me tregun e punës.

3. Bashkëpunimi me industrinë: Universiteti bashkëpunon por do e rrisë edhe më tutje bashkëpunimin më shumë me kompanitë dhe sektorin e biznesit për të ofruar programet më të mira të studimit dhe për të siguruar punë për studentët e tyre.

4. Hapësira fizike: Universiteti “Haxhi Zeka” po i ndryshon, rrit dhe modernizon hapësirat e tyre fizike për të krijuar ambiente që nxisin bashkëpunimin, inovacionin dhe kreativitetin.

5. Integrimi i teknologjisë: Universiteti ka plane reale dhe vetëm ka filluar të integrojë teknologji të avancuar në të gjitha aspektet e mësimit dhe të jetës universitare, nga menaxhimi i kursit dhe materialet e mësimit deri tek shërbimet për studentët.

6. Përgjegjësia sociale: Universiteti gjithashtu po ndërmarr një rol më aktiv në çështjet sociale dhe mjedisore, duke bërë përpjekje serioze për tu bërë qendra për ndryshimin dhe inovacionin shoqëror.

7. Përmbajtja e kurrikulës: Fakultetet e Universitetit “Haxhi Zeka” janë duke rishikuar dhe azhurnuar kurrikula të vjetra dhe duke shtuar lëndë të reja që i përgjigjen kërkesave të shekullit 21./Njeshi&RADIO 1/

- Advertisment -

Të fundit

Radio 1 – Live Radio 1 – Live
LIVE OFFLINE
track image
Loading...